Kontakt

Felanmälan kring huset och allmänna utrymmen
Vicevärd Daniel Sennfält, daniel@brfgasklockan.se

Hjälp med fel i egen bostad (bekostas av lägenhetsinnehavaren)
SBC Felanmälan, 0771-722722 eller https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan

Ekonomiska frågor, avgifter och hyror
Styrelseledamot Eva Käck, 0734-274658 eva@brfgasklockan.se

Bygglov & renoveringar
Ordförande Carl Vinay,  carl.vinay@gmail.com

Mäklare
Ordförande Carl Vinay, carl.vinay@gmail.com

Brandskydd
Vicevärd Daniel Sennfält, daniel@brfgasklockan.se

In- och utträde

SBC Malmö
Box 4225
203 13 Malmö

www.sbc.se

Övriga frågor & förslag

Kontakta någon i styrelsen, eller lämna ett förslag i föreningens brevlåda i trappen för Drottninggatan 5A.

Föreningens adress

Brf. Gasklockan
Drottninggatan 5A
212 11 Malmö