Styrelsen

Styrelsen 2020/2021

Ordförande
Carl Vinay

Kassör
Eva Käck

Vicevärd
Daniel Sennfält

Ledamöter
Oscar Johansson
Jonas Samuelsson

Suppleanter
Julia Tunon

Föreningen ser gärna fler medlemmar som engagerar sig i olika frågor och i styrelsearbetet. Kontakta någon i styrelsen, eller lämna ett förslag i föreningens brevlåda i trappen för Drottninggatan 5A.

När/var träffas styrelsen

Styrelsen har möte 19:30 första tisdagen varje månad.
Beroende på väder och årstid, sker mötet antigen i styrelserummet i källaren, eller på terassen.